Maandelijks archief: januari 2015

Hugo Verriest, de biografie door Romain Vanlandschoot

H.VerriestHet West-Vlaamse tijdschrift Biekorf bestaat 125 jaar en viert dat met een lezingenreeks in de zeven belangrijkste steden van de provincie. In Roeselare vindt de viering plaats in samenwerking met het Davidsfonds, dat op die manier al zijn leden een gratis lezing kan aanbieden. Graag nodigen wij u dan ook uit op dinsdag 10 februari om 20 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie, Zuidstraat 27, met als thema

Hugo Verriest, de biografie door Romain Vanlandschoot

romainvanlandschootDeze lezing biedt een unieke gelegenheid om kennis te maken met de zo belangrijke figuur van Hugo Verriest (1840-1922), schrijver, pedagoog, priester, voorman van de Vlaamse en de sociale beweging, een man die omwille van zijn moderne ideeën van hogerhand veel tegenwind kreeg. Romain Vanlandschoot is dé Verriestkenner want hij bestudeert de figuur al tientallen jaren en bij uitgeverij Lannoo verscheen zopas van zijn hand de lijvige en ongemeen boeiende biografie Hugo Verriest. Romain Vanlandschoot is niet alleen dé specialist van de 19de eeuwse Vlaamse geschiedenis (van hem verschenen ook biografieën over Albrecht Rodenbach en Cyriel Verschaeve), hij is ook een begenadigd verteller. Dit alles staat garant voor leerrijke avond in de school waar Verriest ooit leerling en leraar was.

De toegang is gratis voor Davidsfondsleden (€5 voor niet-leden) en achteraf biedt Biekorf u een glaasje aan! Daarom graag een seintje vooraf op het secretariaat: Erik Huyghe, Maria Yssersstraat 20 (051/69.06.28, erik.huyghe@telenet.be).

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteiten

Blije gezichten op Toast Literair

We hebben aandachtig geluisterd naar Paul Rigolle en Patrick Cornillie die enkele mooie gedichten voorlazen uit ‘ De 100 mooiste wielergedichten ‘. Daarna was het de beurt aan de deelnemers van de Junior Journalist wedstrijd om hun prijs in ontvangst te nemen

De laureaten waren :

In reeks 1 – Eva Firey uit de St.-Lutgartschool

In reeks 2 – Lotte Vanhoutte uit Barnum

In reeks 3 – Astrid Ally uit Barnum

Een eervolle vermelding was er voor :

Jelle Bortier , Warre Sercu, Marie Dumortier, Sarah-Lien Pannecoucke, Charlotte Verstraete,  Stiene Vuylsteke, Jonathan Dejonckheere, Arthur Deman

Proficiat !!

 

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Foto's

Le Concert Olympique

beethovenVoor het vierde jaar op rij hebben het Davidsfonds en het C.C. De Spil Roeselare  een vorm van samenwerking afgesproken voor een klassiek concert.  Zo wordt de traditie verder gezet om u jaarlijks een kwalitatief hoogstaand concert aan te bieden. Dit initiatief wordt mede ondersteund door de afdelingen uit het gewest Mandelstreek.

Zaterdag 28 februari 2015 om 20 uur in de schouwburg van het C.C. De Spil in Roeselare.
De inleiding voor dit concert begint om 19.15 uur.

Le Concert Olympique opgericht door Jan Caeyers speelt werk van Ludwig van Beethoven. De Derde Symfonie is oorspronkelijk opgedragen geweest aan Napoleon. Toen deze laatste zich liet kronen tot Keizer en evolueerde tot dictator wijzigde een ontgoochelde Beethoven de opdracht tot Eroica, symfonie voor een held.
Daarnaast brengt het orkest Beethovens “Eerste Pianoconcerto”. Solist is Frank Braley, in 1991 winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd.

Leden van het Davidsfonds betalen 22 euro (i.p.v. 24 euro)
Kaarten kan u reserveren bij Davidsfonds Roeselare. Telefonisch: 051-20 60 06
E-post: j.crabbe@telenet.be  (Bij afwezigheid tel. 051-690628)

Voor een goede organisatie vragen we uw kaarten bij voorkeur te bestellen voor 1 februari maar nadien kan uiteraard ook nog.
De kaarten zullen aan huis bezorgd worden door onze bestuursleden of de avond zelf ter beschikking liggen aan de DF-stand in De Spil.
Betaling door overschrijving op rekening BE73 4675 0026 5160 van Davidsfonds Roeselare met vermelding concert. Betaalde kaarten worden niet teruggenomen.

Wij wensen u een aangename en boeiende concertavond.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteiten

Nieuwjaarsontmoeting 2015

Enkele foto’s van onze nieuwjaarsontmoeting. De verhalen en muziek over het volksleven tijdens WOI werden door Wim en Trui Chielens vol emotie gebracht.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Foto's

Toast Literair op 18 januari

Toast literair A2 2014.inddVan bij de eerste editie in 2011 groeide Toast Literair uit tot het grootste taal- en leesfeest op zondagochtend. De Roeselaarse afdeling is er ook weer bij en biedt in zaal Suytbrugge in het Klein Seminarie een gevarieerd programma aan. Paul Rigolle (°Roeselare, 1953), schrijver, dichter en wielerfreak, presenteert in woord en beeld samen met Patrick Cornillie (°Roeselare, 1961), eveneens schrijver, dichter en ook wielerjournalist, het boek De 100 mooiste wielergedichten. Hun thema  sluit naadloos aan bij het thema ‘sport’ van de Junior Journalistwedstrijd. Alle laureaten van de Junior Journalistwedstrijd komen op Toast Literair aan bod: er wordt voorgelezen uit hun beste werk en de prijzen worden uitgedeeld. Tussenin tonen enkele jonge musici hun kunnen. Het geheel wordt afgesloten met een receptie. Van harte welkom!

Zondag 18 januari 2015 om 10u.30 in zaal Suydtbrugge (Klein Seminarie), Zuidstraat 27 in Roeselare

Prijs: €6 (niet-leden betalen €9). Graag een seintje vooraf op het secretariaat (051/690628, erik.huyghe@telenet.be). In samenwerking met Boekhandel De Zondvloed Roeselare

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteiten

Tussendoor januari 2015

De laatste Davidsfondsactiviteit van 2014 was hartverwarmend. Misschien was u er ook bij, tijdens ons traditionele Kerstzingen op tweede Kerst. De gezellige kerk van de Bremstruik zat helemaal vol, de mandjes voor het goede doel geraakten aardig gevuld en achteraf keuvelden velen na bij een warm of een straf drankje. Zo’n samenzang zorgt altijd voor een warm gevoel van verbondenheid, zeker als je beseft dat op hetzelfde moment in heel Vlaanderen andere Davidsfondsafdelingen precies hetzelfde doen. Het zorgt ook voor een vleugje nostalgie en verdieping, want het kerstgebeuren mag niet verder vervlakken tot een louter commercieel feestje. Tegelijk zorgen wij ervoor dat de oude Vlaamse liederenschat niet verloren of vergeten geraakt.

Laten we dat warme moment koesteren in deze donkere winterdagen. De opbrengst van onze samenzang is bestemd voor De Kerit, die zich bekommert om kansarmen uit  het decanaat. Deze periode van het jaar is immers het ogenblijk bij uitstek om aandacht te hebben voor de mensen die, ondanks al onze sociale zekerheid, toch tussen de mazen van het sociale vangnet verdwijnen. Het is niet prettig te horen dat de armoede in Vlaanderen toeneemt. De Vlaamse overheid krijgt voor de armoedebestrijding staatshervorming na staatshervorming geleidelijk aan meer bevoegdheden, maar niet altijd het nodige geld. Bovendien wegen de crisis en de federale en Vlaamse besparingen op de beschikbare budgetten. Het is daarom eenieders plicht om armoedeprojecten of –organisaties een duwtje in de rug te geven. Dit sluit aan bij de kerstwens van de bekende psychiater Dirk De Wachter uit 2011: Grotere structuren moet je overstijgen door kleine daden van goedheid. Hiervoor zijn individuele gewetens nodig, die gevoelig en kwetsbaar zijn voor het leed van de unieke andere. Luister naar wie uit de boot valt, breng die terug in beeld, neem die weer mee.

Nieuwjaar is dan weer het uitgelezen moment voor wensen en goede voornemens. En als we nu eens het kerst- en het nieuwjaarsgebeuren met elkaar zouden verbinden? Ik wens jullie samen met het hele Davidsfondsbestuur een nieuw jaar toe vol vreugde en gezelligheid, een jaar vol kleine daden van goedheid, vol duwtjes in de rug van mensen die het sociaal en financieel moeilijk hebben, een jaar met meer aandacht voor wie uit de boot valt. Het wordt dan beslist een jaar vol zaligheid en daarom halen wij hier graag Gezelles woorden aan:

Een heilig einde, een goed begin

dat geve u God, jaar uit, jaar in,

‘k wil zeggen, in een woord gezeid,-

zoo nu zoo altijd: Zaligheid!

 

Johan Strobbe

voorzitter

 

De laatste dagen en

de laatste vragen

van het verleden jaar

staan voor de deur

de bomen kouder

en de dromen ouder

maar de verwachtingen

nog vol gloed en kleur

 

Want wij geloven

het licht van boven

is niet te doven

stelt niet teleur

voor alle vragen

voor alle dagen

achter de einder

achter de deur

 

Anton van Wilderode

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Tussendoor

Van Hendrik VIII tot Shakespeare

Hendrik VIIIDe Engelse cultuur ten tijde van de Tudordynastie

Geen enkele eeuw heeft de Engelse taal en natie meer gevormd dan die van de Tudordynastie (1485-1603). Terwijl de Lage Landen uiteenvielen door godsdienstoorlogen, kreeg Engeland een sterk centraal gezag onder Hendrik VIII en Elizabeth I. De Tudors veranderden Engeland in een machtige natie, waarin de Engelse cultuur, architectuur en handel opbloeiden.

Toch wordt de Tudormythe, en bij uitbreiding alles wat Engeland uniek lijkt te maken, in de literatuur en muziek in vraag gesteld. Zo is Shakespeares Hamlet er zich van bewust dat onder de gave huid een etterbuil dreigt uit te barsten. Is een radicale ingreep de goede remedie? Of strijkt Shakespeare uiteindelijk liever zalf op de wonden? U krijgt een verrassende en diepgaande kijk op het Engeland van de Tudors.

Latré GuidoDocent :
Latré Guido doceerde Engelse Letterkunde aan de KU Leuven en is hoogleraar aan de UCL. Zijn onderzoek richt zich op de Engelse literatuur en cultuur van de late middeleeuwen en de renaissance. Hij was betrokken bij verschillende bekroonde documentaires van onder meer de BBC.
Omschrijving :
  • Hendrik VIII: de rol van de koning, de filoloog en de landman
  • Van Mary Tudor tot Elizabeth I: economische en culturele bloei
  • Shakespeare: illusie versus werkelijkheid
Data :
  • donderdag 29 januari, 5 en 12 februari 2015 van 14.30 u tot 16.30 u
Plaats :
  • CC De Spil – H. Spilleboutdreef 1 – Roeselare
Prijs : koffie en syllabus inbegrepen
€ 48,00
€ 42,00 met Davidsfonds cultuurkaart
Prijs met concertticket :
€ 66,00
€ 60,00 met Davidsfonds cultuurkaart
Info : 
  • José De Brouwere 051/20 86 64
Extra : (facultatief)
Vox Luminus zingt de mooiste  religieuze muziek uit de tijd van Elizabeth I in CC De Spil, op vrijdag 13 maart om 20.00 u

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Davidsfonds academie