Maandelijks archief: oktober 2017

Bedankt Jan !

 

Een bijna voltallig bestuur van Davidsfonds Roeselare nam op zondag 29 oktober dankbaar afscheid van Jan Crabbe, die het bestuur na een halve eeuw verlaat. Jan was vijftig jaar lang bestuurslid, waarvan 36 jaar als secretaris. Door zijn inzet, zijn enthousiasme, zijn werkkracht en zijn nauwkeurigheid toonde hij zich een ideale secretaris voor de vereniging. In 1995 werd hij door het stadsbestuur om zijn inzet bekroond met de Bronzen Blauwvoet. Het bestuur bedacht Jan en zijn vrouw Yvonne met bloemen, met een reisbon en met een uniek boekje waarin vrienden en medewerkers herinneringen aan de voorbije vijftig Davidsfondsjaren hadden neergepend.

IMG_0134

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Foto's

Verhalen uit Wereldoorlog I

poppiesGraag nodigen wij u uit op onze tweede editie van Verhalen uit de wereldoorlog:

‘De vier gebroeders Demonie als soldaat’ (Wilfried Devoldere)

en ‘Slaven van de Groote Oorlog’ (Donald Buyse)

op vrijdag 10 november om 20 uur (CM-lokaal Mandellaan)

Op 11 november herdenken wij de mensen die tijdens de wereldoorlogen om het leven zijn gekomen. Ook honderd jaar later blijven de gebeurtenissen boeien. In het verleden had men vooral oog voor de militaire aspecten en de belangrijke bevelhebbers. Wij willen echter de aandacht richten op het lot van de talloze burgers die in het conflict werden meegesleurd.

Wilfried Devoldere is een bekend figuur in het Roeselaarse verenigingsleven. Hij won in 2016 de Cultuurtrofee en houdt zich vooral bezig met familiekunde. Hij  is algemeen voorzitter van Familiekunde Vlaanderen en was voordien hoofdredacteur van Vlaamse Stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. Wilfried Devoldere belicht op een bevlogen wijze het leven van de vier broers Emile, Henri, Jules en Remi Demonie, allen soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij geeft ook tips aan mensen die op zoek willen gaan naar het eigen familieverleden in Franse archieven.

Donald Buyse onderzoekt al meer dan tien jaar heel intens het wel en wee van de civiel-arbeiders, mensen die tijdens de Eerste Wereldoorlog werden opgeëist om te werken  achter het front in Vlaanderen of Frankrijk ofwel in de Duitse industrie of landbouw. Naar schatting 160.000 tot 180.000 landgenoten ondergingen dit weinig benijdenswaardige lot en vele duizenden vonden de dood. Ook zijn eigen grootvader werd opgeroepen en overleefde ternauwernood de vreselijke levensomstandigheden. Een uniek verhaal over een onbekend aspect van de Groote Oorlog!

Praktisch: de vertelavond vindt plaats op de eerste verdieping van  het CM-lokaal, Mandellaan 79 in Roeselare. De inkom bedraagt €9 (€11 voor niet-leden, €4,5 voor VTP), een drankje inbegrepen. Voor inlichtingen:  Eric Huyghe (secretariaat) 051-69 06 28 (buiten de kantooruren), erik.huyghe@telenet.be, op www.davidsfondsroeselare.be of op facebook.

poppies1

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteiten

Schapenboeren,Vikingen en vissers

3vikingeskibAl in de 7de eeuw dreven schapenboeren en terpbewoners in Friesland en Vlaanderen handel met elkaar. Dat gebeurde via de Noordzee, die kustbewoners, reizigers, handelaars en zeevaarders met elkaar in contact bracht. De Vikingen maakten dankbaar gebruik van die verbindingen en integreerden de Noordzeewereld verder in de lange afstandshandel.

De bloeiende middeleeuwse Noordzeecultuur begon te tanen vanaf de 11de eeuw, toen regionale vorsten het open Noordzeelandschap sloten door dijkaanleg en inpoldering. De Noordzeecultuur werd in de late middeleeuwen herleid tot de visserswereld … Dries Tys onthult een onbekend maar boeiend luik van onze geschiedenis.

Omschrijving :

  • Economisch belang van de Noordzee in de middeleeuwen
  • Vikingen en internationale handel
  • Indijking van het Noordzeelandschap

Tys DriesDocent : Tys Dries

Dries Tys is professor Middeleeuwse Archeologie en Landschapsgeschiedenis aan de VUB en doctoreerde op de ontwikkeling van het kustlandschap van Vlaanderen. Hij doet onderzoek naar handel in de vroege en volle middeleeuwen, stadswording, kustcultuur, Vikingen en laatmiddeleeuwse piraten en vissers. Hij is voorzitter van Medieval Europe Research Conference en tevens lid van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed.

 

Data :

donderdag 9 , 16 , 30 november van 14.00u tot 16.30u

Prijs koffie en digitale syllabus inbegrepen :

€ 64,00 zonder Davidsfonds cultuurkaart

€ 56,00 met Davidsfonds cultuurkaart

Locatie :

De Spil – H. Spilleboutdreef 1 – 8800 Roeselare

Info :

José De Brouwere 051/ 20 86 64

 

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Davidsfonds academie