Categorie archief: Activiteiten

Bezoek AZ Delta

azdeltaIedereen is er al wel eens geweest, hetzij als patiënt, hetzij als bezoeker. Maar in het nieuwe Roeselaarse ziekenhuis in opbouw bent u zeker nog nooit geweest. Daar krijgt u nu de gelegenheid voor.

Op woensdag 2 mei krijgt u de unieke kans om een bezoek te brengen aan het bijna voltooide AZDelta. De aanvang is stipt om 17 u. 00. De deelname is gratis (!) maar u moet wel inschrijven op het secretariaat (Erik Huyghe, Maria Ysserstraat 20 Roeselare; 051 69 06 28) voor 23 april.

Enkele praktische afspraken:

  • We spreken af op de parking bij de gele werfketen.
  • Toegang: via Oekene centrum via de Sint Martinusstraat naast nummer 46 is een werfpoort en asfalt tot op de parking. Zorg dat u op tijd bent en hou rekening met eventuele files op de ring. Mogelijks zonder file door Rumbeke centrum.
  • Breng een fluojas mee, ter plaatse krijgt u een helm.
  • Zorg voor stevig gesloten schoeisel.

We hopen u daar talrijk te mogen verwelkomen.

azdelta1

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteiten

Het rijke Roomse leven

Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijkse  Nacht van de Geschiedenis, dit jaar met als thema religie. Voor u brengen wij een evocatie in woord en beeld van

Het rijke Roomse leven

Een vertelling over het katholieke Vlaanderen van voor het concilie, geïllustreerd met unieke filmbeelden uit het Roeselare van toen, livemuziek en –woord en gezegend met een drankje achteraf.

Praktisch:

Woensdag 21 maart om 20 uur in de Sint-Michielskerk van Roeselare.

De toegangsprijs bedraagt €10 voor leden, €14 voor niet-leden. Graag vooraf inschrijven op het Davidsfondssecretariaat: Erik Huyghe, M. Yssersstraat 20, 051/690628, erik.huyghe@telenet.be 

De Nacht van de Geschiedenis, in onze afdeling uitzonderlijk niet op dinsdag,  gebeurt in samenwerking met het stadsarchief van Roeselare.

nvdg

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteiten

Sfeerbeelden Davidsfonds ontmoeting

Enkele foto’s van de aangename bijeenkomst op 4 februari.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteiten

Nieuwjaarsetentje

2018Nieuwjaarsetentje op zondag 4 februari 2018

in zaal Park Rodenbach, Langebrugstraat 5  in Roeselare, vanaf 11u30.

Samen tafelen is de beste manier om het nieuwe jaar ongedwongen en gezellig in te zetten. Op het menu staat een aperitief, broccolisoep met spek, kalkoen met calvadossaus en kroketjes, ijstaart met coulis en koffie met versnaperingen. Tussenin spreekt de voorzitter zijn nieuwjaarswensen uit. Iedereen is van harte welkom!

Wilt u bij dit samenzijn aanwezig zijn, verwittig dan onze secretaris Erik Huyghe (Maria Yssersstraat 20 in Rumbeke, 051/690628 of erik.huyghe@telenet.be) uiterlijk tegen zondag 28 januari. De prijs bedraagt €37 per persoon (betaling via overschrijving voor 28/01/2018 op BE73 4675 0026 5160 op naam van Davidsfonds Roeselare. Volg ons verder op facebook.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteiten

Kerstzingen

Door onvoorziene omstandigheden kan ons jaarlijks kerstzingen op 26 december in de Godelievekerk helaas niet doorgaan. Daarom stellen wij u een alternatief voor: onze afdeling sluit graag aan bij ‘Over een warme nacht‘, een muzikaal kerstgebeuren dat op zaterdag 23 december plaatsvindt in de Sint-Michielskerk van Roeselare om 18 uur en 20 uur. U vindt de flyer in bijlage.

Reservatie voor kaarten is noodzakelijk want het aantal deelnemers is telkens beperkt tot 250 zodat iedereen het optreden van het Draadpoppentheater goed zou kunnen volgen. Kaarten zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de dekenij (open elke werkdag van 9u tot 12u.) en bij de leden van het Sint-Michielskoor en het O.L.Vrouwekoor Jubilate (overschrijven op rekeningnr. BE22 3770 0282 3747 van Erna Nevejant met als mededeling: je naam, het uur van de uitvoering zeker vermelden (18 u. of 20 u.) en het aantal kaarten voor volwassenen en /of kinderen (tot 12 jaar). De kaarten zullen dan op naam klaarliggen aan de ingang van de kerk de avond zelf van de uitvoering.

Haast u want de vraag naar kaarten is groot! De opbrengst gaat naar het Manna-huis.

Flyer kerstbenefiet(2)

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteiten

Plasmatechnologie

plasmatechDat het Davidsfonds geen uitdagingen uit de weg gaat bewijzen we nu al vele jaren. Ook technologie en wetenschap vindt zijn gading in onze afdeling. Daarom hebben we voor jullie een fascinerende voordracht ingepland over plasmatechnologie. Deze technologie vertrekt vanuit een eenvoudig fysisch principe. De toestand van materie verandert wanneer er energie wordt toegevoegd: vast wordt vloeibaar, vloeibaar wordt gasvormig (vb.: ijs – water – damp). Als er nog meer energie wordt toegevoegd aan een gas wordt het geïoniseerd en komt het in de energierijke plasmatoestand, ook wel gekend als de vierde aggregatietoestand.

Plasmatechnologie bestudeert de eigenschappen en toepassingen van niet-thermische of koude plasma’s. Vele toepassingen ervan worden dan ook gebruikt in tal van industrieën zoals de automobielsector, de productie van micro-elektronica op nanoschaal, de verpakkingsindustrie en textiel. In deze lezing zal prof. Morent ook het meer recente gebruik van plasma’s in de biomedische wereld en in de milieucontext toelichten. Dit onderzoek spitst zich momenteel toe op weefselregeneratie, implantaatontwikkeling, kankerbestrijding en lucht- en waterzuivering.

Professor dr. Rino Morent , van het departement “Toegepaste Fysica” van de Faculteit Ingenieurs-wetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent en tevens hoofd van de onderzoeksgroep Plasmatechnologie zal met behulp van een multimedia-, PowerPoint presentatie en proefopstelling deze technologie op een begrijpelijke en boeiende manier uiteenzetten.

Deze voordracht start om 20 uur op woensdag 29 november 2017 in ARhus (De Munt 8) in zaal “Het Verzonken Kasteel” op de benedenverdieping. Inschrijven kan op het secretariaat: 051/69 06 28 (buiten de kantooruren) of per e-post erik.huyghe@telenet.be.

Bijdrage: leden € 6,00       niet-leden € 8,00       vrijetijdspas € 4,00

Het wordt beslist weerom een boeiende, fascinerende en leerrijke avond!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteiten

Verhalen uit Wereldoorlog I

poppiesGraag nodigen wij u uit op onze tweede editie van Verhalen uit de wereldoorlog:

‘De vier gebroeders Demonie als soldaat’ (Wilfried Devoldere)

en ‘Slaven van de Groote Oorlog’ (Donald Buyse)

op vrijdag 10 november om 20 uur (CM-lokaal Mandellaan)

Op 11 november herdenken wij de mensen die tijdens de wereldoorlogen om het leven zijn gekomen. Ook honderd jaar later blijven de gebeurtenissen boeien. In het verleden had men vooral oog voor de militaire aspecten en de belangrijke bevelhebbers. Wij willen echter de aandacht richten op het lot van de talloze burgers die in het conflict werden meegesleurd.

Wilfried Devoldere is een bekend figuur in het Roeselaarse verenigingsleven. Hij won in 2016 de Cultuurtrofee en houdt zich vooral bezig met familiekunde. Hij  is algemeen voorzitter van Familiekunde Vlaanderen en was voordien hoofdredacteur van Vlaamse Stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. Wilfried Devoldere belicht op een bevlogen wijze het leven van de vier broers Emile, Henri, Jules en Remi Demonie, allen soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij geeft ook tips aan mensen die op zoek willen gaan naar het eigen familieverleden in Franse archieven.

Donald Buyse onderzoekt al meer dan tien jaar heel intens het wel en wee van de civiel-arbeiders, mensen die tijdens de Eerste Wereldoorlog werden opgeëist om te werken  achter het front in Vlaanderen of Frankrijk ofwel in de Duitse industrie of landbouw. Naar schatting 160.000 tot 180.000 landgenoten ondergingen dit weinig benijdenswaardige lot en vele duizenden vonden de dood. Ook zijn eigen grootvader werd opgeroepen en overleefde ternauwernood de vreselijke levensomstandigheden. Een uniek verhaal over een onbekend aspect van de Groote Oorlog!

Praktisch: de vertelavond vindt plaats op de eerste verdieping van  het CM-lokaal, Mandellaan 79 in Roeselare. De inkom bedraagt €9 (€11 voor niet-leden, €4,5 voor VTP), een drankje inbegrepen. Voor inlichtingen:  Eric Huyghe (secretariaat) 051-69 06 28 (buiten de kantooruren), erik.huyghe@telenet.be, op www.davidsfondsroeselare.be of op facebook.

poppies1

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteiten