Categorie archief: Davidsfonds academie

Johanna, Margaretha en Isabella – Vrouwen rond Keizer Karel

Uitgesteld wegens corona

Johanna van Castilië , Margaretha en Isabella van Oostenrijk : waanzinnige moeder, kinderloze tante en een jonge zus in ballingschap. Alle drie de vrouwen zijn beroemde prinsessen uit de entourage van keizer Karel en alle drie hebben ze indrukwekkende levensverhalen. Was zijn moeder echt waanzinnig? Welke rol speelde zijn tante in de welvaart van de Nederlanden? Hoe jong was zijn zus toen ze uitgehuwelijkt werd? Aan de hand van portretten uit de 16de eeuw illustreert Brigitte Raskin, historica, de levensverhalen van drie fascinerende vrouwen rond keizer Karel.

Praktisch

Data:  donderdag  12, 19 en 26 november en 3 december 2020  van 14 tot 16 uur.

Plaats: K33  Scholengroep St Michiel Kattenstraat 33 Roeselare

Prijs: leden Davidsfonds 56€ ; niet-leden 64€ – digitale syllabus inbegrepen

Info en inschrijving:  016 31 06 70   of   0478 25 20 88 (José De Brouwere)

http://www.davidsfonds.be/academie – Rekening BE51 7350 2299 6462

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Davidsfonds academie

Hedendaagse kunst, een kennismaking

museum hedendaagse kunst Antwerpen

Waaraan denkt u wanneer u het woord ‘kunst’ hoort? Sommigen denken aan de schilderijen van Rembrandt of Rubens die een blijvende indruk hebben nagelaten tot op vandaag. Anderen denken misschien eerder aan Damien Hirst, een Britse hedendaagse kunstenaar die het over een heel andere boeg gooit en dieren zoals een schaap of een koe bewaart in formaldehyde of de Vlaming Wim Delvoye die varkens tatoeëert.

Smaken en meningen verschillen, en zeker in het geval van de kunstbeleving. Brigitte Dekeyer, doctor in de kunstwetenschappen, reikt ons met deze inleidende cursus hulpmiddelen aan om naar hedendaagse kunst te kijken en ervan te genieten. Ze brengt verschillende thema’s aan en schept ruimte voor debat. De cursus zoekt op die manier een antwoord op de vragen van zowel kunstliefhebbers als leken.

Praktisch :

Data: donderdag 5, 12, 19 en 26 maart 2020 van 15 tot 17 uur.

Plaats: VTI Roeselare (Leenstraat 32, inkom via de nieuwbouw)

Prijs : koffie en digitale syllabus inbegrepen – leden Davidsfonds € 56,00 , niet-leden € 64,00. Info en inschrijving: 016 31 06 70 of http://www.davidsfonds.be/academie of 0478 25 20 88 (José De Brouwere/Davidsfonds Roeselare)

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Davidsfonds academie

Fake news en waarheid spreken

fake newsVerschillende filosofen benadrukken het verband tussen waarheid spreken en democratie. Volgens Karl Popper is de vrije discussie van de burgers essentieel in een open samenleving. Het zoeken naar de waarheid behoedt voor zowel dogmatisme als voor relativisme. Volgens Michel Foucault is waarheid spreken de kern van de democratie in het klassieke Griekenland.

Spreker Prof. Rob Devos toetst het spreken van de waarheid aan de hedendaagse politiek. Fenomenen als fake news en alternatieve feiten zijn geen randfenomenen meer :  ze wijzen op een bedreiging van de democratie door demagogie. Vanwaar hun succes ? Hoe kunnen we verzet bieden ?

Prof. Rob Devos is emeritus van de KU Leuven. Hij doceerde ethiek, politieke filosofie en cultuurfilosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij publiceerde over Hegel, Althusser en Foucault. Zijn laatste boek is  Waarheid spreken in politiek, onderwijs en vriendschap. Michel Foucault over parrèsia (Uitgeverij Garant).

Praktisch :

Data : donderdag 14 – 21 – 28 november 2019 van 14.00 u  tot 16.00 u

Plaats : VTI Roeselare, Leenstraat 32

Prijs, digitale syllabus en koffie inbegrepen :  – leden Davidsfonds € 46,00 (niet leden € 52,00)

Info : José De Brouwer 0478/25 20 88 – Df academie 016/31 06 70

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Davidsfonds academie

Tussen Cordoba en Grananda

260px-mosque_cordobaSpanje tijdens de Conquista en de Reconquista

 In de 8° eeuw trekken moslims het Iberische schiereiland binnen en in de 10° eeuw wordt het land omgevormd tot het kalifaat van de Ummayaden, waar een grote tolerantie heerst tegenover andere religies. Wanneer het kalifaat in 1031 uiteenvalt, eindigt ook het moslimrijk. De christenen trachten het gebied te heroveren en boeken grote successen. Maar de eeuwenlange samenleving tussen moslims, joden en christenen dwingt het tot ‘convivencia’.

Prof. Luc Corluy (K.U.Leuven) neemt u mee naar Spanje ten tijde van de Conquista en de Reconquista. In heldere bewoordingen doet hij de geschiedenis van moren en christenen uiteen. Hij toont ook het belang van die periode voor de actuele multiculturele samenleving.

Praktisch :

Data:  donderdag  14, 21, 28 maart en 4 april  2019  van  14 tot 16 uur

Plaats: VTI Roeselare  (Leenstraat 32, inkom via de nieuwbouw)

Prijs koffie en digitale syllabus inbegrepen :

leden Davidsfonds € 56,00   –    niet-leden € 64,00

Info:   0478 25 20 88  (J.De Brouwere)    016 31 06 70  (Davidsfonds Academie)

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Davidsfonds academie

Vier miljard jaar aarde

Meer dan vier miljard jaar geleden ontstond onze planeet, een gigantisch systeem waarin alles samenhangt. Onze wetenschappelijke kennis reikt nu zo ver dat we heel wat van de werking van onze aardbol begrijpen. Maar toch zorgt de natuur vaak voor verrassingen en staan we amper stil bij de impact van het menselijk handelen op onze planeet.

Is een goed evenwicht tussen de exploitatie en de bescherming van de aarde mogelijk? Hoe is de aarde gevormd en hoe evolueert ze? Hoe ontstond het eerste leven op aarde? Hoe worden gebergtes en continenten gevormd? Hoe veranderlijk zijn zeespiegels? Is ons klimaat nu echt definitief aan het opwarmen? Platentektoniek, ijstijden, aardbevingen en tsunami’s: in deze cursus wordt het u allemaal haarfijn uit de doeken gedaan door Noël Vandenberghe.

Omschrijving :

 • Het ontstaan van onze planeet
 • Klimaatschommelingen doorheen de geschiedenis
 • De ontwikkeling van nieuwe levensvormen
VandenbergheNProf. Noël Vandenberghe is gewoon hoogleraar aan het departement Geografie en geologie van de K.U.Leuven. Hij was ook geoloog bij de Geologische Diensten van België en Indonesië en werkte mee aan heel wat projecten in het buitenland. Zijn onderzoek wordt internationaal gepubliceerd.

 

Praktisch :

Locatie :      Nieuwe locatie !

VTI Roeselare – Leenstraat 32, Roeselare

Data : donderdag 1 – 8 – 15 – 22 maart telkens van 14.30 uur tot 16.30 uur

Prijs : cursus,  koffie en digitale syllabus inbegrepen

€ 64,00

€ 56,00 met cultuurkaart Davidsfonds

Info en en inschrijven : José De Brouwere 051/20 86 64

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Davidsfonds academie

Schapenboeren,Vikingen en vissers

3vikingeskibAl in de 7de eeuw dreven schapenboeren en terpbewoners in Friesland en Vlaanderen handel met elkaar. Dat gebeurde via de Noordzee, die kustbewoners, reizigers, handelaars en zeevaarders met elkaar in contact bracht. De Vikingen maakten dankbaar gebruik van die verbindingen en integreerden de Noordzeewereld verder in de lange afstandshandel.

De bloeiende middeleeuwse Noordzeecultuur begon te tanen vanaf de 11de eeuw, toen regionale vorsten het open Noordzeelandschap sloten door dijkaanleg en inpoldering. De Noordzeecultuur werd in de late middeleeuwen herleid tot de visserswereld … Dries Tys onthult een onbekend maar boeiend luik van onze geschiedenis.

Omschrijving :

 • Economisch belang van de Noordzee in de middeleeuwen
 • Vikingen en internationale handel
 • Indijking van het Noordzeelandschap

Tys DriesDocent : Tys Dries

Dries Tys is professor Middeleeuwse Archeologie en Landschapsgeschiedenis aan de VUB en doctoreerde op de ontwikkeling van het kustlandschap van Vlaanderen. Hij doet onderzoek naar handel in de vroege en volle middeleeuwen, stadswording, kustcultuur, Vikingen en laatmiddeleeuwse piraten en vissers. Hij is voorzitter van Medieval Europe Research Conference en tevens lid van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed.

 

Data :

donderdag 9 , 16 , 30 november van 14.00u tot 16.30u

Prijs koffie en digitale syllabus inbegrepen :

€ 64,00 zonder Davidsfonds cultuurkaart

€ 56,00 met Davidsfonds cultuurkaart

Locatie :

De Spil – H. Spilleboutdreef 1 – 8800 Roeselare

Info :

José De Brouwere 051/ 20 86 64

 

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Davidsfonds academie

Annulatie cursus

Wegens ziekte van docent Dhr. Jacques Van Deun kan de cursus ‘Klassieke muziek uit Engeland’ niet doorgaan.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Davidsfonds academie

Klassieke muziek uit Engeland

Kennismaking met een buitenbeentje

The Beatles en Elton John kennen we allemaal, maar klassieke componisten uit Engeland zijn ons vaak minder bekend. Engeland heeft namelijk nooit het voortouw genomen in de ontwikkeling van nieuwe genres en technieken en was dan ook altijd een buitenbeentje in de Europese muziekgeschiedenis.

Jacques Van Deun brengt daar in deze cursus verandering in en plaatst de grote Engelse componisten voor het voetlicht. Byrd, Purcell en Händel zijn wellicht de bekendsten, maar ook nieuwe meesters als Vaughan Williams en Britten spelen een grote rol in de Engelse muziekgeschiedenis.

Omschrijving :

 • Magistrale koormuziek
 • Charmante ‘ Consort Music ‘
 • Componisten van Tallis tot Tippett

VanDeunJDocent :

Jacques Van Deun doctoreerde in de muziekwetenschap aan de KU Leuven. Hij doceert Muziekgeschiedenis en aanvzerwante vakken aan de Koninklijke Conservatoria in Gent en Antwerpen. Hij werkte ook geruime tijd als recensent klassieke muziek voor De Standaard.

Data :

donderdag 26 februari – donderdag 5, 12 en 19 maart telkens van 14.30u tot 16.30u

Locatie :
CC De Spil H. Spilleboutdreef 1, Roeselare

Info :
051/224.443 (Georges Strobbe)

Prijs : koffie en syllabus inbegrepen

€ 55,00

€ 49,00 met Davidsfonds cultuurkaart

€ 73,00 met concertticket Vox Luminus

€ 67,00 met Davidsfonds cultuurkaart

Extra: Concert van Vox Luminis met de mooiste religieuze muziek uit de tijd van Elizabeth I in CC De Spil, op vrijdag 13 maart om 20 uur. (facultatief)

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Davidsfonds academie

Van Hendrik VIII tot Shakespeare

Hendrik VIIIDe Engelse cultuur ten tijde van de Tudordynastie

Geen enkele eeuw heeft de Engelse taal en natie meer gevormd dan die van de Tudordynastie (1485-1603). Terwijl de Lage Landen uiteenvielen door godsdienstoorlogen, kreeg Engeland een sterk centraal gezag onder Hendrik VIII en Elizabeth I. De Tudors veranderden Engeland in een machtige natie, waarin de Engelse cultuur, architectuur en handel opbloeiden.

Toch wordt de Tudormythe, en bij uitbreiding alles wat Engeland uniek lijkt te maken, in de literatuur en muziek in vraag gesteld. Zo is Shakespeares Hamlet er zich van bewust dat onder de gave huid een etterbuil dreigt uit te barsten. Is een radicale ingreep de goede remedie? Of strijkt Shakespeare uiteindelijk liever zalf op de wonden? U krijgt een verrassende en diepgaande kijk op het Engeland van de Tudors.

Latré GuidoDocent :
Latré Guido doceerde Engelse Letterkunde aan de KU Leuven en is hoogleraar aan de UCL. Zijn onderzoek richt zich op de Engelse literatuur en cultuur van de late middeleeuwen en de renaissance. Hij was betrokken bij verschillende bekroonde documentaires van onder meer de BBC.
Omschrijving :
 • Hendrik VIII: de rol van de koning, de filoloog en de landman
 • Van Mary Tudor tot Elizabeth I: economische en culturele bloei
 • Shakespeare: illusie versus werkelijkheid
Data :
 • donderdag 29 januari, 5 en 12 februari 2015 van 14.30 u tot 16.30 u
Plaats :
 • CC De Spil – H. Spilleboutdreef 1 – Roeselare
Prijs : koffie en syllabus inbegrepen
€ 48,00
€ 42,00 met Davidsfonds cultuurkaart
Prijs met concertticket :
€ 66,00
€ 60,00 met Davidsfonds cultuurkaart
Info : 
 • José De Brouwere 051/20 86 64
Extra : (facultatief)
Vox Luminus zingt de mooiste  religieuze muziek uit de tijd van Elizabeth I in CC De Spil, op vrijdag 13 maart om 20.00 u

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Davidsfonds academie

De gouden eeuw van het Vlaamse wandtapijt

Roeselare-Delmarcel Tussen 1485 en 1585 beleeft de productie van Vlaamse wandtapijten een ongeziene bloei. Ze zijn een gegeerd goed bij edelen, vorsten en de rijke clerus. Het succes is zowel te danken aan de ontwerpen van kunstenaars als Coxcie, Rubens en Teniers, als aan het kwaliteitsvolle handwerk. In steden als Brugge, Oudenaarde, Mechelen en Brussel werkt 25 tot 50% van de inwoners in de tapijtindustrie.
Guy Delmarcel gidst u door de gouden eeuw van de wandtapijtkunst. Hij vertelt welke technieken de wevers gebruikten en welke ontwerpen in trek waren. Hij toont ook hoe de Vlaamse ontwerpers zich lieten inspireren door de Italiaanse renaissance en hoe ze dat combineerden met hun eigen Vlaamse inbreng. Ook over de economische betekenis van de wandtapijten komt u alles te weten.
DelmarcelGProf. Guy Delmarcel is em. gewoon hoogleraar in de Kunstwetenschappen aan de K.U.Leuven. Hij was ook conservator van het Westeuropees textiel aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel. Zijn wetenschappelijk onderzoek en zijn publicaties zijn o.a. gewijd aan de geschiedenis van de Vlaamse wandtapijtkunst.

 

Omschrijving :

 • De Vlaamse renaissance in Brussel
 • Verrassende ontwerpen en hoge weefkwaliteit
 • Interieurdecoratie, verwarming en statussymbool

Datum :

 • donderdag 23 oktober en 6, 13, 20 november van 14.30u tot 16.30u

Locatie :

 • CC De Spil – H. Spilleboutdreef 1, Roeselare

Info :

 • 051/208.664 (José De Brouwere) en op 016/310.670 (Davidsfonds Academie)

Prijs : telkens koffie en syllabus inbegrepen

 • € 55,00
 • € 49,00 met Davidsfonds cultuurkaart

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Davidsfonds academie