Categorie archief: Tussendoor

Fijne kerstdagen !

kerst

Wij wensen jullie een sfeervolle kerst en een inspirerend, gelukkig en gezond 2020 !

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Tussendoor

Tussendoor 2015

kaarsjesWe beleven de donkerste, maar ook de gezelligste dagen van het jaar. De kerstperiode brengt de familie bij elkaar en is het uitgelezen moment om elkaar te verwennen met geschenken en lekkere gerechten. Hopelijk blijft er nog tijd en ruimte over om stil te staan bij de kern van het gebeuren: de geboorte van Christus. Zijn licht moet de leidraad van het leven vormen en niet de ontelbare sfeerlampjes tot zelfs lichtmuren toe, die al sinds half november de winkelende massa tot kerstkoopjes moet verleiden.

Nieuwjaar is dan weer het geschikte ogenblik om achterom en hoopvol vooruit te kijken. Sinds 13 november overheerst een klimaat van angst en terreur. Voorheen domineerden immigratie, klimaat en dure energie het nieuws. En het Davidsfonds?

boekentorenOok wij kwamen in het nieuws toen op 7 december bekend gemaakt werd dat onze uitgeverij een onderdeel wordt van het grote concern van WPG-uitgevers. Voor het Davidsfonds én voor WPG is dit een win-winsituatie. WPG zocht een betrouwbare  en sterke partner die gespecialiseerd is in het uitgeven van boeken over kunst en geschiedenis. Het Davidsfonds zocht een stevige partner om de leden een groter aanbod, vooral inzake literatuur, te kunnen schenken en om financieel gezonder te worden. Volgend werkjaar al zal u de gunstige gevolgen merken  op uw keuzelijst.

Ondertussen heeft de plaatselijke afdeling evenmin stilgezeten. De Junior Journalistwedstrijd met als brandend actueel thema ‘Verschillend en toch gelijk. Diversiteit in onze samenleving’ liep van september tot december. De laureaten worden op 24 januari tijdens onze jaarlijkse editie van Toast Literair bekend gemaakt. We bezochten een rabarberhoeve in Gijverinkhove en het Red Starline museum in Antwerpen. De voordracht van de heel enthousiaste professor Dirk Ryckbosch over CERN was een voltreffer en hetzelfde mogen we zeggen van het prachtige Davidsfondsconcert in De Spil met het ensemble Il Gardellino.

270px-Hans_Holbein_d__J__047Dat alles smaakt naar meer en daarvoor wordt gezorgd. Naast de voorstelling van een schitterend stripverhaal over Roeselare in de Eerste Wereldoorlog op Toast Literair beloven we u nog een avond over Syriëstrijders, drie filosofische lezingen van de bovenste plank (gratis bovendien!), een cursus over het Oude Testament, een avondje in het Wielermuseum, een uitstap naar het Erasmushuis en de ondergrondse wereld van de Coudenberg, een natuurwandeling en een driedaagse naar Verdun, honderd jaar na de grote slachting daar. En dat is dan nog maar een losse greep uit ons aanbod. Krijgt u ook al zin? Dan begroeten we u graag op een van onze activiteiten. Mensen samenbrengen rond cultuur is immers onze missie.

Johan Strobbe, voorzitter

logo1DF

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Tussendoor

Tussendoor Pasen 2015

kaarsjesPasen is het feest van het leven en van de hoop en gaat dus regelrecht in tegen de negatieve berichten die de media onophoudelijk op ons afvuren: een ontspoorde Arabische lente, pestgedrag op school en op het werk, rampen, zelfdoding als wanhoopsdaad, … Het zit in de genen van het Davidsfonds om in te zetten op leven en hoop, ook al willen wij niet naïef blind zijn voor alles wat misloopt in onze complexe maatschappij. Het past ook bij een verjaardag om positief zowel vooruit als achterom te kijken. Een verjaardag? Jawel, de Roeselaarse  Davidsfondsafdeling blies vorige maand liefst 140 kaarsjes uit en dat mogen we gerust eens in de verf zetten.

De Davidsfondswerking is in de loop van die bijna anderhalve eeuw grondig veranderd. Dat moet wel, want de maatschappelijke noden van 2015 zijn voor het grootste gedeelte niet meer de noden van 1875, toen onze vereniging boven de doopvont werd gehouden. Het Davidsfonds wil mensen samenbrengen rond cultuur in de breedste zin van het woord. Samen op stap gaan of een spreker beluisteren, samen aan tafel zitten of de natuur in trekken: het groepsgebeuren zorgt altijd voor een meerwaarde. Je leert van elkaar, je hoort nieuwe opinies, je komt op plekken die je alleen nooit zou aandoen en het creëert vriendschap en menselijke warmte.  Daarbij verliezen wij onze grondbeginselen – Vlaams bewustzijn, taal en christendom – niet uit het oog.

De tijd dat men lid van een vereniging werd en voor de rest van zijn of haar leven bleef, louter uit traditie of uit ideologie, is voorbij. Ook een cultuurvereniging moet zijn leden verdienen, elke dag opnieuw. Dat is niet erg, want het dwingt de bestuursleden alert te blijven voor wat leeft onder de leden en het verplicht ons ertoe telkens weer met een sterk aanbod voor de dag te komen. Een aantal oudere leden haakt soms af omwille van gezondheidsproblemen, verstrooide enkelingen vergeten hun lidmaatschap te vernieuwen en een paar mensen vallen om uiteenlopende redenen weg, maar jaar na jaar vinden nieuwe gezinnen hun weg naar het Davidsfonds (in onze afdeling in 2014-2015 weer een twintigtal). Dat bewijst dat het oude Davidsfonds nog altijd nodig, aantrekkelijk en springlevend is.

Geen enkele vereniging kan met een blind optimisme de toekomst tegemoet gaan. Het Davidsfonds zou gemakkelijk een klaagzang over de toekomst kunnen aanheffen, want tal van uitdagingen dienen zich aan: een vaste boekenprijs, vermindering van de overheidssubsidiëring, problemen in de uitgeverswereld, de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers, … Maar, in de lijn van het paasverhaal, beklemtonen wij liever de andere zijde van de medaille: de tevredenheid van de leden na een geslaagde activiteit, de aanmoedigingen die wij krijgen, de vele bezoekjes op onze sociale media, de talrijke vragen van andere verenigingen of cultuurcentra om met het Davidsfonds te mogen/kunnen samenwerken. In die geest vatten wij het laatste deel van ons werkjaar aan. Er staan nog boeiende activiteiten op het programma. Het zou fijn zijn u daar te mogen ontmoeten!

Van harte een zalige paastijd toegewenst,

Johan Strobbe, voorzitter

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Tussendoor, Uncategorized

Tussendoor januari 2015

De laatste Davidsfondsactiviteit van 2014 was hartverwarmend. Misschien was u er ook bij, tijdens ons traditionele Kerstzingen op tweede Kerst. De gezellige kerk van de Bremstruik zat helemaal vol, de mandjes voor het goede doel geraakten aardig gevuld en achteraf keuvelden velen na bij een warm of een straf drankje. Zo’n samenzang zorgt altijd voor een warm gevoel van verbondenheid, zeker als je beseft dat op hetzelfde moment in heel Vlaanderen andere Davidsfondsafdelingen precies hetzelfde doen. Het zorgt ook voor een vleugje nostalgie en verdieping, want het kerstgebeuren mag niet verder vervlakken tot een louter commercieel feestje. Tegelijk zorgen wij ervoor dat de oude Vlaamse liederenschat niet verloren of vergeten geraakt.

Laten we dat warme moment koesteren in deze donkere winterdagen. De opbrengst van onze samenzang is bestemd voor De Kerit, die zich bekommert om kansarmen uit  het decanaat. Deze periode van het jaar is immers het ogenblijk bij uitstek om aandacht te hebben voor de mensen die, ondanks al onze sociale zekerheid, toch tussen de mazen van het sociale vangnet verdwijnen. Het is niet prettig te horen dat de armoede in Vlaanderen toeneemt. De Vlaamse overheid krijgt voor de armoedebestrijding staatshervorming na staatshervorming geleidelijk aan meer bevoegdheden, maar niet altijd het nodige geld. Bovendien wegen de crisis en de federale en Vlaamse besparingen op de beschikbare budgetten. Het is daarom eenieders plicht om armoedeprojecten of –organisaties een duwtje in de rug te geven. Dit sluit aan bij de kerstwens van de bekende psychiater Dirk De Wachter uit 2011: Grotere structuren moet je overstijgen door kleine daden van goedheid. Hiervoor zijn individuele gewetens nodig, die gevoelig en kwetsbaar zijn voor het leed van de unieke andere. Luister naar wie uit de boot valt, breng die terug in beeld, neem die weer mee.

Nieuwjaar is dan weer het uitgelezen moment voor wensen en goede voornemens. En als we nu eens het kerst- en het nieuwjaarsgebeuren met elkaar zouden verbinden? Ik wens jullie samen met het hele Davidsfondsbestuur een nieuw jaar toe vol vreugde en gezelligheid, een jaar vol kleine daden van goedheid, vol duwtjes in de rug van mensen die het sociaal en financieel moeilijk hebben, een jaar met meer aandacht voor wie uit de boot valt. Het wordt dan beslist een jaar vol zaligheid en daarom halen wij hier graag Gezelles woorden aan:

Een heilig einde, een goed begin

dat geve u God, jaar uit, jaar in,

‘k wil zeggen, in een woord gezeid,-

zoo nu zoo altijd: Zaligheid!

 

Johan Strobbe

voorzitter

 

De laatste dagen en

de laatste vragen

van het verleden jaar

staan voor de deur

de bomen kouder

en de dromen ouder

maar de verwachtingen

nog vol gloed en kleur

 

Want wij geloven

het licht van boven

is niet te doven

stelt niet teleur

voor alle vragen

voor alle dagen

achter de einder

achter de deur

 

Anton van Wilderode

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Tussendoor

Tussendoor najaar 2014

Alle batterijen zijn weer opgeladen, de vakantie heeft iedereen deugd gedaan, het werkjaar is overal opnieuw in gang gezet. Het Davidsfonds, het grootste cultuurnetwerk van Vlaanderen, volgt traditioneel het spoor van het klassieke arbeidsjaar en ontwaakt eveneens uit een korte zomerslaap. Ook de Roeselaarse afdeling staat weer paraat.

paddenstoelHet fonkelnieuwe jaarprogramma ligt klaar. Er is voor elk wat wils: Lieven Debrauwer demonstreert zijn passie voor parfum, natuurliefhebbers worden uitgenodigd in Wakken en het Fort Napoleon, Davidsfonds Academie belicht de gouden eeuw van het Vlaamse wandtapijt, er zijn het Davidsfondsconcert, de driedelige reeks van filosofische lezingen, onze kerstsamenzang, uitstappen naar Meise en Oudenaarde, een verrassende lezing over Vesalius, de Davidsfonds zomerzoektocht, Toast Literair, de Nacht van de Geschiedenis, … Bovendien hebben we aandacht voor twee gebeurtenissen die in 2015 hun tweehonderdste verjaardag vieren: een driedaagse cultuurreis in het spoor van de Nederlandse koning Willem I brengt de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in herinnering en precies dag op dag tweehonderd jaar na de bekendmaking van de slotakte op 9 juni 1815 belichten we inhoud en belang van het Congres van Wenen.

U merkt het: er staat opnieuw een goed gevuld Davidsfondsjaar voor de deur. Wij hebben geen budget om gespecialiseerde bureaus in te schakelen die peilen naar de klantentevredenheid. Wij hebben hen ook niet nodig. De grote belangstelling op veel van onze activiteiten vorig jaar sterkt ons in de overtuiging op de ingeslagen weg voort te gaan. Dat de digitale wereld daar een steeds ruimere plaats bij inneemt, kan u niet zijn ontgaan. Uitnodigingen en lidmaatschapsvernieuwing verlopen vlot via e-mail, facebook en twitter verspreiden berichten en reacties, en onze webstek staat boordevol informatie. Meer en meer leden maken er gebruik van.

Maar omdat niets boven het echte menselijke contact gaat, nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse editie van ‘Vers geperst’ op zondag 12 oktober in zaal Suydtbrugge in de Zuidstraat. Daar presenteren we de nieuwe boekenoogst van onze vereniging. We maken er ook graag tijd voor een babbel en een drankje. Hopelijk treffen we er elkaar en breng gerust geïnteresseerde vrienden en kennissen mee!

Een mooi Davidsfondsjaar toegewenst,

 

Johan Strobbe

Voorzitter Davidsfonds Roeselare

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Tussendoor

Tussendoor Pasen 2014

Wanneer de paasklokken Roeselare naderen, is ruim twee derde van ons Davidsfonds-werkjaar al achter de rug. We kunnen tevreden achterom kijken naar onze voorbije activiteiten. Toast Literair oogstte een volle zaal en veel persaandacht. Het debat over de toekomst van het boek en het boek van de toekomst tussen de twee Roeselaarse boekhandelaars viel bij alle aanwezigen erg in de smaak. Ook de cursussen ‘Keizers aan de Nijl’ en ‘Bach en zonen’ kregen vanwege de cursisten hoge waarderingscijfers. De Nieuwjaarsontmoeting leverde een onverwacht sterk muzikaal optreden op. De drie filosofische avonden kenden een grote opkomst, rekening houdend met het niet zo vanzelfsprekende thema ‘Geloof en wetenschap’. Vooral de voordrachten van prof. Maarten Van Dyck en prof. Johan Van de Kerckhove werden als bijzonder boeiend en verrassend ervaren.

Er was ook ons jaarlijks concert in De Spil en opnieuw hadden de afwezigen ongelijk. De meer dan driehonderd aanwezigen hoorden hoe Anima Eterna op een erg hoog niveau musiceerde. Het was een streling voor het oor. Op 12 april maakten we een geslaagde fin-de-siècledag mee in Brussel en ten slotte was ook de Nacht van de Geschiedenis een voltreffer. Zo’n 160 geïnteresseerden luisterden naar een inleiding over Roeselare tijdens de Eerste Wereldoorlog en keken vooral naar de film I was a spy, die voor het eerst sinds 1934 opnieuw werd vertoond.

Er staan nog enkele opmerkelijke activiteiten op het programma, zoals onze driedaagse naar Kent en de daguitstap naar Doel en de Verbeke foundation, maar nu al zullen we 2013-2014 mogen inkaderen als een geslaagd werkjaar, dit wil zeggen: een boeiend aanbod en telkens weer een grote belangstelling. Dat geeft ons vleugels om op dezelfde weg verder te gaan.

Ondertussen draait de wereld rondom ons in een razend tempo verder. De Russische machtshonger zorgt voor een verhoogde spanning in de wereldpolitiek, gebeurtenissen die wel erg doen denken aan het gepoker tussen de grootmachten precies honderd jaar geleden. In eigen land groeien de spanning en de zenuwachtigheid ook want de inzet van de verkiezingen op 25 mei is ongemeen groot. Laten we echter in deze paastijd niet vergeten ook eens in ’t eigen hert te kijken want dat doen we meestal veel te weinig. Ik wens jullie allen dan ook een deugdzame paastijd toe!

Johan Strobbe

voorzitter

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Tussendoor

Stil protest

8e8a217c-9b23-11e3-bd15-1bdd8c8874cd_original.jpg.h380.jpg.568Artikel uit het Nieuwsblad van 22/2/2014

Bij de opening van het nieuwe kenniscentrum ARhus werd gisteren al meteen actie gevoerd. Flaminganten uitten hun ongenoegen over het wegvallen van de naam Rodenbach tijdens een stil protest.

Gisterenavond werd het nieuwe kenniscentrum ARhus feestelijk ingewijd. Aan de ingang zorgden Vlaamsgezinden voor een kleine domper op de feestvreugde. Leden van het Rodenbachfonds, het Davidsfonds, Vlaamse senioren en andere Vlaamse bewegingen voerden er actie tegen het ontbreken van Albrecht Rodenbach in de naam van de nieuwe bibliotheek. ‘Rodenbach wordt doodgezwegen’, klonk het misnoegd.

Het feit dat ARhus als ondertitel Albrecht Rodenbach Open Kenniscentrum draagt, is voor de actievoerders niet voldoende. ‘Het staat te klein, zodat je het amper kunt lezen. Op de officiële uitnodiging was zelfs nergens sprake van Rodenbach. Het stadsbestuur is bang voor de geschiedenis van de stad en zijn cultuur. Het geboorte- en het sterfhuis van Rodenbach stonden hier vlakbij. Maar allebei gingen ze tegen de vlakte’, aldus Johan Strobbe, voorzitter van het Davidsfonds. Het stil protest werd verbeeld door een levend standbeeld van Rodenbach, compleet met vliegende blauwvoet.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Tussendoor

Tussendoor Nieuwjaar 2014

We beleefden zopas de gezelligste periode van het jaar. Niemand ontsnapte aan de kerstsfeer die werd opgeroepen door glinsterende kerstbomen, lichtjes allerhande en verwijzingen naar ijs en sneeuw. Oudejaar en nieuwjaar werden steevast met sprankelende champagne en uitgebreide maaltijden vol culinaire specialiteiten geassocieerd. En het was natuurlijk een drukke periode: stress in de keuken, stress om voor iedereen het ultieme geschenkje te vinden, stress om een parkeerplek in de overvolle stads- of winkelcentra.

Hopelijk waren er ook momenten van rust of van mijmering over de kern van het hele feestgebeuren: de herinnering aan de geboorte van Jezus. In onze Davidsfondsafdeling hebben wij het kerstgebeuren bezongen in U zijt wellekome: onze jaarlijkse terugkeer naar de oude schat aan Vlaamse kerstliederen die gelukkig bij veel mensen nog bekend is. In de Godelievekerk mochten we hiervoor opnieuw ruim 125 mensen begroeten, die samen ook nog eens €230 schonken aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Het geeft een goed gevoel als je weet dat dit initiatief op hetzelfde ogenblik in honderd andere Vlaamse kerken plaatsvond. De nieuwjaarsfeer beleefden wij in het optreden van cabaretier Karel Declercq, die een bomvolle zaal vergastte op een heel luchtige en plezierige kijk op het voorbije politieke jaar. Wie er bij was heeft het zich geen moment beklaagd.

Op de drempel van een nieuw jaar wagen mensen zich aan voorspellingen en wensen. 2014 wordt in menig opzicht een opmerkelijk jaar. Wat het verenigingsleven betreft zijn de vooruitzichten niet overal gunstig. De overheidssubsidies verminderen snel, het vinden van enthousiaste en toegewijde vrijwilligers is niet evident, jongeren zoeken en vinden moeilijk aansluiting (hun ‘sociale’ media houden het bij een virtuele verenigingswereld), de crisis doet mensen vaak beknibbelen op cultuur en de jacht op zwart geld zorgt plots voor duurdere sprekers en dus duurdere activiteiten. Maar het Davidsfonds staat niet aan de klaagmuur: met 5.000 vrijwilligers en 10.000 evenementen per jaar houdt dit grootste cultuurnetwerk van Vlaanderen opvallend goed stand in een vlug evoluerende maatschappij. Het mag gezegd: het Davidsfonds past zich wonderwel aan zonder de oude waarden uit het oog te verliezen.

In 2014 begint de grootse herdenking van de Eerste Wereldoorlog (ook hier blijft het Davidsfonds niet aan de zijlijn staan), de lente zal helemaal in het teken staan van de samenvallende verkiezingen en in juni zal een nooit gezien media- en reclamecircus ons meer dan ons lief is onderdompelen in Braziliaanse voetbalverhalen en in een politiek correct Rode Duivelsnationalisme. Ontsnappen aan de waan van de dag is natuurlijk altijd mogelijk door deel te nemen aan een van de vele activiteiten van uw Davidsfonds.

Onze traditionele nieuwjaarsontmoeting vindt plaats op zondag 2 februari om 11 uur in zaal De Zilverlink. Het geweld van de eindejaarsfeesten zal dan al wat geluwd zijn, waardoor we elkaar in een aangename sfeer en in alle rust een hartelijk nieuwjaar kunnen toewensen. En voor wie er op die dag niet persoonlijk kan bij zijn: voor 2014 wenst het Davidsfonds u veel geluk en liefde toe, een goede gezondheid en de vervulling van al uw persoonlijke dromen en idealen.
Johan Strobbe, voorzitter

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Tussendoor

Tussendoor najaar 2013

De lange warme zomer is voorgoed voorbij, maar daarom niet getreurd: de Cultuurgids die kort geleden bij u in de bus viel of die u door een van onze bestuursleden persoonlijk werd aangeboden kondigt een nieuw Davidsfondsjaar aan. We moeten eerlijk zijn: de gids oogt bijzonder aantrekkelijk. Tal van boeiende publicaties lachen ons toe en mocht u nog niet helemaal overtuigd zijn, dan kunt u alle uitgaven nauwgezet bestuderen op ‘Vers geperst’ op zondag 13 oktober in zaal Suydtbrugge (Klein Seminarie) in de Zuidstraat.

Bij de Cultuurgids stak ook het jaarprogramma van de plaatselijke afdeling. De geleide natuurwandeling in Hoeke is ondertussen voorbij en alle deelnemers zullen beamen dat dit een voltreffer was vanwege de enthousiaste gids en de aangename mengeling van natuur en archeologie. Maar wie onze septemberactiviteit heeft gemist: we hebben nog heel veel in aanbieding. We steken in oktober sterk van wal met een lezing door onze provinciegouverneur  Carl Decaluwé en de presentatie van alle nieuwe Davidsfondspublicaties tijdens Vers geperst. Verder biedt ons jaarprogramma heel wat cursussen, een geleid bezoek aan het helemaal vernieuwde visserijmuseum in Oostduinkerke en aan het Fin-de-sièclemuseum in Brussel (dat pas in december officieel de deuren opent), een concert met Anima Eterna in De Spil, filosofische lezingen, een natuurwandeling in Koekelare, een bezoek aan de kerncentrale van Doel, ons kerstzingen, een nieuwjaarsontmoeting, de driedaagse cultuurreis (Canterbury en omgeving), de Junior Journalistwedstrijd en de Nacht van de Geschiedenis, …

Wie opzoek is naar bredere horizonten en deze liefst wil verkennen in het gezelschap van andere cultuurliefhebbers, is bij ons aan het juiste adres. Neem gerust vrienden en familie mee naar onze activiteiten, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. ‘Cultuur beleef je samen’ is immers geen loze slogan: hoe vaak hebben we al mogen ervaren dat het ontdekken van je eigen land en geschiedenis zoveel meer verrijkend is in groep dan alleen. We zijn er dan ook van overtuigd u dit jaar opnieuw regelmatig te mogen ontmoeten op onze activiteiten. Wij beloven u zoals steeds een vlekkeloze organisatie en een boeiende inhoud.

Johan Strobbe, voorzitter

 

20 jaar Davidsfonds Academie

Twee decennia terug startte het Davidsfonds onder de naam ‘Universiteit Vrije Tijd’ op vier plaatsen in Vlaanderen met het organiseren van cursussen op universitair niveau rond enkele onderwerpen die een breed publiek konden interesseren en die gedoceerd werden door Leuvense universiteitsprofessoren. Het initiatief sloeg onmiddellijk aan en kende een snelle uitbreiding. Net zoals bij de stichting van het Davidsfonds in 1875, toen in Roeselare van in het begin een plaatselijke afdeling werd opgericht, sprong onze afdeling ook in 1993 zonder aarzelen op de trein van het nieuwe initiatief. Twintig jaar later zijn we nog altijd gastafdeling voor de vanuit Leuven georganiseerde cursussen. Met gewoonlijk twee cursussen per jaar en vanaf 1999 ook nog de muziekcursussen hebben wij alleen al in Roeselare een vijftigtal cursussen op de teller! Zonder de inzet van een enthousiaste ploeg plaatselijke vrijwilligers zou dit alles onmogelijk geweest zijn.

Universiteit Vrije Tijd werd de voorbije jaren uitgebreid met muziekcursussen, dagcursussen, reiscursussen en een zomercursus. In 2003 volgde een officiële erkenning vanwege de Vlaamse Gemeenschap en in 2009 ontving het Davidsfondsinitiatief de prestigieuze  Prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Kunsten en Wetenschappen. Enkele cijfers: in 2011-2012 telde men 8.236 deelnemers op 79 plaatsen. Dit jaar werd geopteerd voor een nieuwe naam, Davidsfonds Academie, wat een stuk vlotter bekt dan Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd. De talrijke inschrijvingen voor de cursussen 2013-2014 laten vermoeden dat het succesverhaal van Davidsfonds Academie nog lang niet is afgelopen!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Tussendoor