Categorie archief: Uncategorized

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Mailing_evenementen.001

Een reactie plaatsen

juli 2, 2020 · 9:02 am

Activiteiten uitgesteld t.e.m. 19 april 2020

Alle activiteiten t.e.m. 19 april (= het einde van de paasvakantie) worden uitgesteld.

Zo bouwen we nu al een buffer in voor als de overheid de huidige maatregelen zou verlengen.

Bij activiteiten die momenteel gepland zijn na 19 april bekijken we vier weken op voorhand of het praktisch haalbaar zal zijn om de activiteit te laten plaatsvinden. Zo kunnen we annulatiekosten vermijden en hebben we tijd genoeg om de activiteit uit te stellen naar een nieuwe datum.

Ook het Nationaal Secretariaat staat klaar om u te helpen. Hou er echter rekening mee dat in deze drukke tijden het iets langer duurt voordat u een antwoord krijgt. De collega’s van het Nationaal Secretariaat werken zo veel mogelijk van thuis uit en het onthaal is voorlopig gesloten.

Iedereen doet zijn best om u zo snel mogelijk verder te helpen.

 

Alvast bedankt voor uw begrip.

Bij vragen kan u zich altijd richten tot ons plaatselijk secretariaat of mailen naar preventie@davidsfonds.be.

 
Met vriendelijke groeten,

Davidsfonds vzw

Bestuur Davidsfonds Roeselare

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Overlijden van Dhr. Arnold Vantyghem

Op 31 juli 2015 is De heer Advocaat Arnold Vantyghem onverwacht overleden, gewezen voorzitter van Davidsfonds Roeselare.

Het Davidsfonds is dankbaar om alles wat hij betekende en leeft mee met zijn familie.

De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 8 augustus om 10.30 uur in de Sint-Jacob de Meerderekerk, Gitsbergstraat 1 te Gits.

Rouwbrief Advocaat Vantyghem Arnold

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder In memoriam, Uncategorized

Tussendoor Pasen 2015

kaarsjesPasen is het feest van het leven en van de hoop en gaat dus regelrecht in tegen de negatieve berichten die de media onophoudelijk op ons afvuren: een ontspoorde Arabische lente, pestgedrag op school en op het werk, rampen, zelfdoding als wanhoopsdaad, … Het zit in de genen van het Davidsfonds om in te zetten op leven en hoop, ook al willen wij niet naïef blind zijn voor alles wat misloopt in onze complexe maatschappij. Het past ook bij een verjaardag om positief zowel vooruit als achterom te kijken. Een verjaardag? Jawel, de Roeselaarse  Davidsfondsafdeling blies vorige maand liefst 140 kaarsjes uit en dat mogen we gerust eens in de verf zetten.

De Davidsfondswerking is in de loop van die bijna anderhalve eeuw grondig veranderd. Dat moet wel, want de maatschappelijke noden van 2015 zijn voor het grootste gedeelte niet meer de noden van 1875, toen onze vereniging boven de doopvont werd gehouden. Het Davidsfonds wil mensen samenbrengen rond cultuur in de breedste zin van het woord. Samen op stap gaan of een spreker beluisteren, samen aan tafel zitten of de natuur in trekken: het groepsgebeuren zorgt altijd voor een meerwaarde. Je leert van elkaar, je hoort nieuwe opinies, je komt op plekken die je alleen nooit zou aandoen en het creëert vriendschap en menselijke warmte.  Daarbij verliezen wij onze grondbeginselen – Vlaams bewustzijn, taal en christendom – niet uit het oog.

De tijd dat men lid van een vereniging werd en voor de rest van zijn of haar leven bleef, louter uit traditie of uit ideologie, is voorbij. Ook een cultuurvereniging moet zijn leden verdienen, elke dag opnieuw. Dat is niet erg, want het dwingt de bestuursleden alert te blijven voor wat leeft onder de leden en het verplicht ons ertoe telkens weer met een sterk aanbod voor de dag te komen. Een aantal oudere leden haakt soms af omwille van gezondheidsproblemen, verstrooide enkelingen vergeten hun lidmaatschap te vernieuwen en een paar mensen vallen om uiteenlopende redenen weg, maar jaar na jaar vinden nieuwe gezinnen hun weg naar het Davidsfonds (in onze afdeling in 2014-2015 weer een twintigtal). Dat bewijst dat het oude Davidsfonds nog altijd nodig, aantrekkelijk en springlevend is.

Geen enkele vereniging kan met een blind optimisme de toekomst tegemoet gaan. Het Davidsfonds zou gemakkelijk een klaagzang over de toekomst kunnen aanheffen, want tal van uitdagingen dienen zich aan: een vaste boekenprijs, vermindering van de overheidssubsidiëring, problemen in de uitgeverswereld, de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers, … Maar, in de lijn van het paasverhaal, beklemtonen wij liever de andere zijde van de medaille: de tevredenheid van de leden na een geslaagde activiteit, de aanmoedigingen die wij krijgen, de vele bezoekjes op onze sociale media, de talrijke vragen van andere verenigingen of cultuurcentra om met het Davidsfonds te mogen/kunnen samenwerken. In die geest vatten wij het laatste deel van ons werkjaar aan. Er staan nog boeiende activiteiten op het programma. Het zou fijn zijn u daar te mogen ontmoeten!

Van harte een zalige paastijd toegewenst,

Johan Strobbe, voorzitter

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Tussendoor, Uncategorized

Kom mee 11 juli vieren !

vlaamse vlagOp 11 juli viert Vlaanderen feest. De 712de verjaardag van de Guldensporenslag moet zowel een dankbaar en feestelijk herdenken zijn van wat ons volk in het verleden heeft bereikt, als een strijdbaar vooruitkijken naar de vorming van een eigen natie.

Graag nodigen wij U daarom uit tot het bijwonen van een van de volgende festiviteiten op vrijdag 11 juli 2014:

Om 10 u.: Plechtige eucharistieviering in de Sint-Michielskerk, opgeluisterd door het koor Gaudeamus igitur onder leiding van Joost Vanbrussel.

Avondfeest ‘Klinkende Maten’ op de Botermarkt (organisatie: dienst Cultuur)

Om 18 u.  Breugheliaans Eetfestijn,  bestaande uit gekookt spek, paté, hoofdvlees, mini bloedworst, mini witte pens en beenhesp, opgediend met verschillende broodsoorten, koude aardappelen, sla en tomaten. €15 pp., verplicht inschrijven via klinkende.maten@rodenbachleuven.be)

Om 20 u. start het zanggebeuren ‘Klinkende Maten’. De Blikken Dooze Band zorgt voor de muzikale en vocale ondersteuning, verschillende actoren nemen deel om dit zanggebeuren een showgehalte te geven. Voor het zingen doen we natuurlijk beroep op de aanwezigen.

Om 22 u. sluit de coverband ‘Low Budget’ de avond af.

Laat gerust aan iedereen zien dat 11 juli de Vlaamse feestdag is: vergeet daarom niet uw leeuwenvlag buiten te hangen!

Wij wensen U een deugddoende feestdag toe!

 

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Reglement Junior Journalist-wedstrijd 2016 – 2017

 1. De uiterste inzend datum is 26 november 2017.
 2. Er mogen maximum 5 inzendingen zijn per klas.
 3. Het thema dit jaar:  Vriendschap
 4. Let op de vormgeving bij elke reeks : Elk opstel is naamloos. Bovenaan staat er een KENSPREUK. Bij elk opstel dient een gesloten omslag gevoegd te worden met daarop dezelfde kenspreuk. Alsook het reeksnummer (zie verder). In de omslag steekt een briefje met de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, naam van de school, klas, naam van de leerkracht Nederlands of klastitularis, e-mailadres.
  • Reeks 1 – 2 en 3 (fantasie)verhalen en fictie (geen gedichten).
  • Reeks 4: opiniestuk
 5. Er kan deelgenomen worden in vier reeksen. (Vermeld op de omslag steeds het reeksnummer waarin je deelneemt.)
  1. Reeks 1: 5de en 6de leerjaar basisschool
  2. Reeks 2: 1ste graad secundair onderwijs
  3. Reeks 3: 2de graad secundair onderwijs
  4. Reeks 4: 3de graad secundair onderwijs.
 6. Als maatstaf voor de beoordeling wordt rekening gehouden met de originaliteit van het werkje, de creativiteit, de inhoudelijke uitwerking van het onderwerp, taal structuur, woordenschat,…

In de folder worden nog tips gegeven in verband met het te behandelen thema.

 1. De jury in Roeselare bekroont in elke reeks een aantal werken met boeken.
 2. De prijsuitreiking heeft plaats op zondag 21 januari 2018 tijdens het Taalevenement Toast Literair. De winnaars worden hiervoor uitgenodigd.

Een reactie plaatsen

augustus 20, 2013 · 12:33 pm