Kapitalisme versus de planeet

Tweede filosofische lezing op donderdag 24 februari om 19u.30

Kapitalisme versus de planeet – ecosocialistisch perspectief

Ludo Dewitte, socioloog en publicist

50 jaar na het eerste rapport van de Club van Rome Grenzen aan de groei is een goed moment om achteruit én vooruit te kijken: wat werd er ondertussen gerealiseerd en hoe staat ons klimaat er vandaag voor? Na de boeiende avond met Dirk Holemans komt nu Ludo Dewitte op bezoek. Ludo Dewitte (1956) publiceerde in 1999 een ophefmakende studie over de moord op de Congolese leider Patrice Lumumba. In 2017 verscheen van hem bij uitgeverij EPO Als de laatste boom geveld is, eten we ons geld wel op: kapitalisme versus de aarde. In dit boek pleit de auteur voor een systeemwissel als oplossing voor het klimaatvraagstuk.

Op donderdag 10 maart vindt de derde filosofische avond plaats: prof. Brent Bleys spreekt dan over ecologische economie en grenzen aan de groei.

Waar? Campus Tant, Hugo Verrieststraat 68 in Roeselare

Gratis ingang voor leden!! €5 voor niet-leden

Reservatie verplicht via www.filosofischetuin.be

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Filosofische lezingen

Het menselijk antwoord op buitenlands leven

De Roeselaarse Leen Decin studeerde in 1996 af aan de KU Leuven als licentiaat in de wiskunde, optie wiskundige natuurkunde. Ze specialiseerde zich in sterrenkunde en is als gewoon hoogleraar sterrenkunde verbonden aan de KU Leuven, alsook aan de School of Chemistry van de Universiteit van Leeds. Ze is na verschillende wetenschappelijke ontdekkingen en tal van publicaties ondertussen uitgegroeid tot een gevestigde waarde in de sterrenkunde. Verder houdt zij zich bezig met het bestuderen van de raakvlakken tussen religie, wetenschap en filosofie, iets wat haar in haar diepste mens-zijn bezighoudt.

In een interview voor de KULeuven antwoordde zij op de vraag ‘wat zullen we over vijftig jaar onbegrijpelijk vinden’, het volgende: ‘Dat we er ooit aan hebben getwijfeld dat er leven is op andere planeten.’ Precies over dit fascinerende onderwerp wil prof. Decin het bij ons hebben. Wij zijn vereerd deze bijzondere persoonlijkheid nog eens naar haar geboortestad te kunnen brengen.

Praktisch:

– Vrijdag 18 februari om 20uur

– Zaal CM – Mandellaan 79 – Roeselare

– De inkom bedraagt €10. Houders van Vrijetijdspas betalen €5.

– Inschrijven is niet verplicht maar geeft u wel zekerheid op een zitje,  enkel via dit adres:  davidsfondsroeselare@gmail.com.

– Mondmasker verplicht (tenzij de coronamaatregelen het dan anders zouden vereisen).

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteiten

De prijswinnaars

Hierbij de winnaars van de Junior Journalist wedstrijd, prijzen uitgereikt op zondag 23 januari 2022. Een dikke proficiat !

foto Stefaan Beel – artikel Krant van West-Vlaanderen 28 jan 2022

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Junior Journalist

Muziektheater

Met mededeling van De Spil. Vorige week in première in De Singel in Antwerpen, niet te missen in Roeselare !

foto De Spil

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Info

Toast Literair – Junior Journalist

Enkele sfeerfoto’s van de geslaagde Toast Literair. Jong talent van STAP, afdeling woord, de stadsdichter van Roeselare, Edward Hoornaert en Schepen van Cultuur Mieke Vanbrussel en in goede banen geleid door onze voorzitter Johan Strobbe.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Junior Journalist

Filosofische lezingen – Eerste rapport aan de Club van Rome

De filosofische lezingen zijn onder voorbehoud (covid)

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Filosofische lezingen

Cursus : Landverhuizers

Foto: (c) Paul Hamann CC BY SA 4.0 via Wikimedia Commons

Landverhuizers. Belgen op zoek naar een ‘nieuwe wereld’

In de tweede helft van de 19de eeuw zoeken heel wat Belgen het fortuin op over de oceaan. De hoop is gericht op Zuid-Amerika, met eerst mislukte volksplantingen en later geslaagde landbouwkolonies. Antwerpse reders-kooplui vullen hun tekort aan vracht aan met landverhuizers en stilaan begint de overheid deze improvisatorische transit te regelen. Alleen de befaamde Red Star Line ontpopt zich tot een modelrederij. 


Rond de eeuwwisseling wordt Noord-Amerika de nieuwe hoofdbestemming. Al snel ontstaat een georganiseerde massa-emigratie die abrupt stopt door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Met uniek beeldmateriaal illustreert John Everaert het fascinerende verhaal van de Belgische asielzoekers avant la lettre , o.a. in het Middenwesten en rond Detroit. Dat levert frappante parallellen op met de huidige vluchtelingenproblematiek.

Praktisch :

Wanneer : donderdag 27 januari – 3 februari en 10 februari

Tijdstip : van 15u tot 17u

Waar : zaal Ocar – Kerkplein 29 – 8800 Roeselare-Rumbeke

Prijs digitale syllabus inbegrepen :

Standaardprijs : € 54,00

met Davidsfonds lidkaart : € 48,00

Alle info en inschrijvingen : www.davidsfondsacademie.be of 016/31 06 70

Mondkapje en Covid-safe ticket verplicht

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Davidsfonds academie

Toast Literair

zondag 23 januari 2022 om 10 uur zaal OCAR – Kerkplein 29 – Roeselare-Rumbeke

Programma:

 -een interview met stadsdichter Edward Hoornaert, die voorleest uit eigen werk

-optredens van leerlingen Woord STAP Roeselare

-uitreiking van de prijzen van de Junior Journalistwedstrijd

Inkom gratis!

Vragen? davidsfondsroeselare@gmail.com

Wij volgen uiteraard alle coronamaatregelen! Mondmasker & covid safe-pas verplicht.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Junior Journalist

Nieuwsbrief december 2021Wat waren we enthousiast en een beetje naïef misschien, toen we in september aan ons 146ste (!) Davidsfondsjaar begonnen.
Het cultuurseizoen kon weer losbarsten en corona zou weldra tot de geschiedenis behoren. Toch bleef de pandemie tijdens elke activiteit als een spook rondwaren. Tijdens ons bezoek aan de prachtige Rodenbachtentoonstelling konden slechts 25 deelnemers tegelijk naar binnen. Het optreden van Bart Cafmeyer lokte 111 geïnteresseerden, maar het mondmasker bleef verplicht. Bij de ingang van Vers Geperst, onze boekenvoorstelling, stond het obligate flesje met handgel klaar. Kort voor de heel boeiende uitstap naar Halle en Waterloo haakten een paar mensen af ​​vanwege de toen (licht) stijgende coronacijfers rond Brussel.

 We blijven optimist en hopen op een beter voorjaar 2022. En mocht het dan toch weer uitdraaien op een strenge lockdown, dan leest iedereen gewoon thuis al zijn of haar Davidsfondsboeken uit, want de prijs van een Davidsfondslidmaatschap is gewoon een stapeltje cultuur en ontspanning. Er is maar één vereniging die zoiets biedt.

Johan Strobbe
Voorzitter afdeling Roeselare
 
vernieuwd secretariaat

Het echte gezicht én de motor van de werking van een vereniging is de secretaris. Dat is ook zo in het Davidsfonds. Erik Huyghe, die vijftien jaar geleden de legendarische Jan Crabbe opvolgde, blijft lid van het bestuur maar geeft de functie van secretaris door aan Katy Vanpeteghem. Het mailadres wordt  davidsfondsroeselare@gmail.com

Binnen het bestuur werd Erik Huyghe al op passende wijze in de bloemetjes gezet voor vijftien jaar secretariaatswerk. Ook willen we Erik nog eens duidelijk bedanken voor alle inzet achter de schermen , het onvermijdelijke verhuis- en sleurwerk bij elke activiteit en het vele computerwerk.

We wensen  Katy Vanpeteghem alle steun en succes toe, alsook onze penningmeester Ghislain  Storme, die ook enkele taken overgenomen heeft.   

Meer dan actueel: de voordracht van Dirk Verschuren

Amper een week na de Nacht van de Geschiedenis stond al een nieuwe Davidsfondsavond op het programma: professor Dirk Verschuren (UGent) kwam in het CM-lokaal in de Mandellaan spreken over het klimaat. Actueler konden we niet  zijn gezien de klimaatconferentie in Glasgow. Dirk Verschuren is hoogleraar paleo-ecologie en klimaatverandering. Hij bestudeert de schommelingen in het klimaat aan de hand van het sediment op de bodem van Afrikaanse meren en dus was het logisch dat hij de aanwezigen meenam in een tijdreis naar een heel ver verleden.

Aan de hand van zijn bevindingen, geïllustreerd door grafieken en tabellen, ontkrachtte hij een aantal mythes uit de klimaatverandering (‘het zal allemaal wel meevallen want in het verleden waren er ook ingrijpende klimaatveranderingen’, ‘de huidige opwarming is maar een tijdelijke fase’, ‘methaan is een sterker broeikasgas dan koolstofdioxine’, ‘de klimaatprognoses zijn niet nauwkeurig genoeg’, enz.).

De uiteenzetting begon een beetje moeilijk en technisch maar na korte tijd had de professor iedereen mee en was de boodschap meer dan duidelijk: als we niet snel ingrijpen in onze levens- en productiewijze , komen we voor grote problemen te staan. Dirk Verschuren schreef een boekje over dit alles: Klimaatverandering. Hardnekkige mythes ontkracht . (Academia Press, 2019) dat hij verkocht voor amper €10. Dat zijn toespraak in de smaak gevallen was, bewees de vlotte verkoop van het boekje na afloop.
 
 

Vrouwen rondom Keizer Karel

Davidsfonds Academie organiseerde  in november in het VTI drie namiddagvoordrachten over de vrouwen rondom Keizer Karel.. Mevr. Brigitte Raskin, historica, bracht een boeiend verhaal over het wel en wee van Johanna van Castillië (de Waanzinnige), Margareta van Oostenrijk en Isabella van Oostenrijk. Een verkenning van een belangrijke periode in onze geschiedenis door de ogen van drie vrouwen. Wie waren zij ? Wat deden zij en wat dreef hen ?  

Landverhuizers

De volgende cursus van Davidsfonds Academie is gepland op donderdag 27 januari, 3 en 10 februari  2022. Prof. J.Everaert brengt het verhaal van Belgen op zoek naar een ‘nieuwe wereld’. Verder nieuws volgt.Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Aanpassingen programma

Noodgedwongen moeten wij ons jaarprogramma een beetje aanpassen. 

Kort geleden ontvingen wij van de groep Klaproos, die voor ons zou optreden op 17 december in OCAR, het bericht dat de groep zichzelf had ontbonden en dus niet langer optredens zou verzorgen. 

Het is niet eenvoudig om op een heel korte tijd een nieuwe goede en betaalbare muziekgroep te vinden die nog een gaatje heeft in zijn agenda. Er werden verschillende contacten gelegd, maar uiteindelijk beslisten wij de activiteit te schrappen, vooral ook omwille van de vierde golf, die sowieso veel gegadigden zou thuishouden. Daarom wordt ook de nieuwjaarsbijeenkomst met Marino Vanysacker geschrapt. 

Wat Toast Literair (zondag 23 januari 2022) betreft, zien we wel wat de overheid ons op dat ogenblik (nog) zal toelaten. U wordt natuurlijk op de hoogte gehouden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Info