Zomerzoektocht

De zomerzoektocht doet u dit jaar Zulte en Gent ontdekken !

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder zomerzoektocht

Vrolijk Pasen

Vrolijk Pasen en hou de moed erin !

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Info

Week van de vrijwilliger

Van 27 februari tot 7 maart 2021 week van de vrijwilliger

Een grote dank je wel !

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Info

Hoera schoolbibbon

Blije en dankbare gezichten van de schooldirectrices bij het in ontvangst nemen van de schoolbibbon ! Met dank aan onze leden

Lenteland – Mevrouw Tania Verbeke
VBS De Bever , Kapelhoek – Mevrouw Marleen Dujardin

Viso, Polenplein – Mevrouw Veerle Vanoost

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Info

2021

Wij wensen jullie het allerbeste toe voor 2021, een goede gezondheid, verbinding en vele mooie momenten !

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Info

Fijne Kerst

Wij wensen jullie een fijne en veilige Kerst toe

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Info

NieuwsbriefWe hadden ons dit najaar allemaal anders voorgesteld.
Met enthousiasme en goesting had de bestuursploeg een boeiend jaarprogramma opgesteld in de hoop de stille cultuurmaanden van maart tot juli achter ons te kunnen laten en opnieuw, weliswaar met de nodige beperkingen, mensen samen te brengen rond cultuur, de opdracht die het Davidsfonds nu al sinds 1875 wil waarmaken. De lokale pers vond die heropstart zo opvallend dat zij er een artikel aan wijdde. 

Onze eerste activiteiten, een lezing over de pest in  1349 en een lezing over de farmaceutische lobby, konden een ruim publiek bekoren om samen cultuur te beleven. Nadien moest alles noodgedwongen  geschrapt worden. Maar we blijven hoopvol. Vaccins komen in de verte al in zicht en dat lichtje aan het einde van de tunnel biedt perspectief. 

Corona of geen corona, wij zijn als Davidsfondsafdeling vast van plan onze leden niet los te laten. Dat is meteen het opzet van deze nieuwsbrief waarmee wij u op min of meer geregelde momenten willen overvallen. De nieuwsbrief wil een aanvulling zijn op onze webstek en onze Facebookpagina en een uiteenlopende waaier bieden van berichten en nieuwsjes uit en over onze Roeselaarse afdeling. Ook al ontmoeten wij elkaar nog maar zelden in levende lijve, het is nuttig en goed de Davidsfondsband geregeld aan te halen.

Terwijl we noodgedwongen maar veilig thuis zitten kunnen we gewoon verder cultuur blijven beleven. Het lijkt mij een uitermate geschikt moment om de boeken die u voor uw lidmaatschap hebt gekocht allemaal uit te lezen of de aangeschafte cd’s grondig te beluisteren. Bijbestellen is trouwens altijd mogelijk. Eén ding is zeker: we geven de moed niet op. En van de Davidsfondsactiviteiten in de (nabije ?) toekomst zullen we z’n allen dubbel genieten.

Met vriendelijke groeten
Johan Strobbe, voorzitter
 

Het nieuwe werkjaar ging van start in september 
 Op 15 september  was  Joren Vermeersch , jurist en historicus te gast met een causerie over hoe de zwarte pest in de 14 ° eeuw de wereldbevolking gedecimeerd werd en hoe Vlaanderen en Europa veranderden. Op de boeiende, in de huidige tijd zeer relevante, voordracht mochten we een 80 tal aanwezigen verwelkomen in de St Michielskerk. Onze dank aan deken R.Desmedt om de kerk ter beschikking te stellen. 

Op 7 oktober bracht dr. Katarina Perehudoff een lezing over de farmaceutische lobby . In deze interactieve voordracht kwamen we heel wat te weten over hun praktijken.
  

  en toen was er opnieuw dat verdomde virus ….
De daguitstap naar Halle en Waterloo voorzien voor 18 oktober moest noodgedwongen geannuleerd worden.

De cursus van Davidsfonds Academie (12, 19, 26 november en 3 december) over Johanna, Margaretha en Isabella, vrouwen rond Keizer Karel met mevr. Brigitte Raskin werd eveneens geannuleerd. 

De voordracht van dr. Dirk Verschueren over de klimaatverandering kon ook niet doorgaan.
Niettemin maken we verdere plannen …. De daguitstap naar Halle en Waterloo  wordt verplaatst naar 25 april 2021. Verder nieuws hierover volgt nog. 

De cursus van Davidsfonds Academie over  de vrouwen rond Keizer Karel   wordt opnieuw geprogrammeerd op donderdagen 5, 12 en 19 maart 2021 van 14u tot 16.30u in Den Hazelt in Rumbeke.  

De voordracht over de klimaatverandering wordt verschoven naar najaar 2021.

Het blijft koffiedik kijken of en op welke wijze de  verder geplande activiteiten in het voorjaar 2021 zullen kunnen plaats hebben. De volledige lijst vindt u op de activiteitenkalender van onze webstek  http://www.davidsfondsroeselare.be   We houden u op de hoogte. 
Davidsfonds = cultuur beleef je samen 
maar nu alleen of in je bubbel

We blijven de situatie op de voet volgen en hopen dat we ervoor kunnen zorgen dat zo weinig mogelijk mensen een eenzame kerst hebben. Samen online cultuur beleven omdat de culturele sector op slot gaat, betekent niet dat we  geen cultuur meer kunnen beleven. Er zijn momenteel al mooie online initiatieven.

Nu we weer meer in ‘ons kot’ moeten blijven, kunnen we misschien tijd maken voor enkele digitale opleidingen. Davidsfonds Academie heeft een mooi online aanbod van cursussen, Dankzij veerkracht en motivatie weten we dat we deze periode als Davidsfonds zullen doorkomen en dat we in de toekomst terug samen ‘in het echt’  samen cultuur kunnen beleven.
lidmaatschap reeds vernieuwd?
 De meeste leden hebben intussen hun lidmaatschap 2020-2021 vernieuwd. De boeken en de cultuurkaart zijn ofwel onderweg ofwel reeds thuis geleverd.

Wie dit nog niet gedaan heeft kan dit nog doen. Gewoon een mailtje sturen naar het secretariaat (Erik Huyghe  erik.huyghe@telenet.be    051 69 06 28) met uw keuze uit de boekencatalogus voor minimaal 40 €.

Het Davidsfonds heeft het niet gemakkelijk in deze coronaperiode, ook financieel. U kunt helpen door vrienden en kennissen aan te spreken om lid te worden. Het lidgeld is goedkoop. 40 € en u krijgt er gratis boeken bij, naar keuze. Tevens is er een fikse korting bij deelname aan activiteiten zoals voordrachten, daguitstappen, cursussen en reizen.

Ook via facebook (davidsfondsroeselare) blijft u op de hoogte
Ons postadres is: | secretariaat Erik Huyghe 
Maria Ysserstraat 20 8800 Rumbeke
erik.huyghe@telenet.be 051 69 06 28

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Info

Activiteiten geannuleerd

Nieuwe maatregelen: De overheid kondigde nieuwe, strengere coronamaatregelen aan. Vanaf nu worden alle culturele activiteiten stopgezet om zo de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. Davidsfonds heeft begrip voor deze maatregelen en het is dan ook met pijn in het hart dat we jullie moeten melden dat alle activiteiten tot en met 13 december geannuleerd zijn.

We blijven de situatie op de voet volgen en hopen dat we ervoor kunnen zorgen dat zo weinig mogelijk mensen een eenzame kerst hebben.
Samen online cultuur beleven Dat de culturele sector op slot gaat, betekent niet dat we samen geen cultuur meer kunnen beleven. Er zijn momenteel al mooie online initiatieven.

Nu we weer meer in ‘ons kot’ moeten blijven, kunnen we misschien tijd maken voor enkele digitale opleidingen:
– Davidsfonds Academie heeft een mooi online aanbod van cursussen,
Dankzij veerkracht en motivatie weten we dat we deze periode als Davidsfonds zullen doorkomen en dat we in de toekomst terug samen ‘in het echt’ cultuur kunnen beleven.

Hou jullie veilig en zorg goed voor elkaar !

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteiten

Klimaatverandering:feiten,mythes en rookgordijnen

Uitgesteld wegens Corona

Graag nodigen wij u uit op onze volgende activiteit. In deze coronatijden en ter gelegenheid van de wetenschapsweek in november zal Prof. Dirk Verschuren een onderhoudende lezing houden over:

‘Klimaatverandering: feiten, mythes en rookgordijnen

op woensdag 18 november om 20 uur

Sinds de Club van Rome vanaf 1960 tot het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) vanaf 1988 worden de risico’s van klimaatverandering geëvalueerd.

Beide hebben tot doel zonder partijdigheid en op wetenschappelijke wijze een duidelijke, transparante en objectieve evaluatie te maken van de beschikbare wetenschappelijke, technische en socio-economische informatie in verband met klimaatverandering.

  Toch blijft de attitude van het brede publiek t.o.v. deze problematiek onzeker, veelal wegens tegenstrijdige informatie in de media, al dan niet gefilterd door diverse belangengroepen. In deze lezing geeft Prof. Verschuren een update van de wetenschap over het broeikaseffect, historische klimaatveranderingen en prognoses voor de toekomst. Dit met nadruk op het hoe en waarom, en duiding van de hardnekkige mythes en mistgordijnen die de vorming van een persoonlijk standpunt bemoeilijken, en daardoor noodzakelijke klimaatacties vertragen.

Prof. Dr. Dirk Verschuren is hoogleraar in paleo-ecologie en klimaatverandering aan de universiteit Gent. Hij doceert in de opleidingen Biologie, Geologie en Archeologie, doet onderzoek naar de klimaat- en ecologische geschiedenis van Afrika, en het lange termijn perspectief van interacties tussen mens, klimaat en milieu. Hij onderzoekt dit aan de hand van het natuurlijk archief opgeslagen in sedimenten op de bodem van meren.

Praktisch: Alles verloopt volgens de geldende coronamaatregelen, met mondmasker en handen ontsmetten verplicht. Dit vanaf 20h in het Parochiaal Centrum Den Hazelt, Pater Slossestraat 1 in Rumbeke.

Vooraf inschrijven en betalen kan tot 16 november. De toegangsprijs bedraagt 10€ voor leden, 14€ voor niet-leden (VTP 8€). Info en inschrijvingen bij Erik Huyghe, Maria Yssersstraat 20, 8800 Roeselare, 051/690628, erik.huyghe@telenet.be, BE73 4675 0026 5160.   Neem ook eens een kijkje op onze Facebook pagina.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteiten

Johanna, Margaretha en Isabella – Vrouwen rond Keizer Karel

Uitgesteld wegens corona

Johanna van Castilië , Margaretha en Isabella van Oostenrijk : waanzinnige moeder, kinderloze tante en een jonge zus in ballingschap. Alle drie de vrouwen zijn beroemde prinsessen uit de entourage van keizer Karel en alle drie hebben ze indrukwekkende levensverhalen. Was zijn moeder echt waanzinnig? Welke rol speelde zijn tante in de welvaart van de Nederlanden? Hoe jong was zijn zus toen ze uitgehuwelijkt werd? Aan de hand van portretten uit de 16de eeuw illustreert Brigitte Raskin, historica, de levensverhalen van drie fascinerende vrouwen rond keizer Karel.

Praktisch

Data:  donderdag  12, 19 en 26 november en 3 december 2020  van 14 tot 16 uur.

Plaats: K33  Scholengroep St Michiel Kattenstraat 33 Roeselare

Prijs: leden Davidsfonds 56€ ; niet-leden 64€ – digitale syllabus inbegrepen

Info en inschrijving:  016 31 06 70   of   0478 25 20 88 (José De Brouwere)

http://www.davidsfonds.be/academie – Rekening BE51 7350 2299 6462

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Davidsfonds academie